تماس با ما   صفحه اصلي   نقشه سایت   انگليسي   العربيه   اردو  
حـسـين ميركلنگى
نسخه چاپي

حـسـين ميركلنگى


ميرحسين حسـينـى مشـهور به ميركلنگى خوش‌نويس قـرن 10 ق است. ميـركلنگى جـزو هفـت شاگرد طـراز اول ميـرعلى هروى بود. بـعضى ميركلنگى را با استادش بـرابـر دانـسته‌ اند؛ زيـرا آثار به يادگارمانده از او را نمى توان از خـط ميـرعلى فروتر دانست. از آثـار اوسـت: خوش‌نویسی يك نسـخه از گـلـسـتان سـعـدى.