تماس با ما   صفحه اصلي   نقشه سایت   انگليسي   العربيه   اردو  
عُـبيـد زاكـانـى
نسخه چاپي

عُـبيـد زاكـانـى


مـتـخلـص بـه عـبيـد، شاعـر و ادیب و طنزنويس بي‌همتاي زبان‌فارسي در قرن 8 ق مي‌زيست. از هنرمندان درجۀ اول، در زمـيـنۀ انـتـقـاد اجـتمـاعـى، و پديدآورندۀ مؤثرترين و بزرگ‌ترين آثـار طـنـز فـارســی بـود. مطالب تـازه و ابـداعـى را بـا زبانى سـاده و فصيح و شيرين بيان مي‌كرد. از اوسـت: اخـلاق الاشـراف؛ رسالۀ دلگـشـا؛ موش و گربه.