تماس با ما   صفحه اصلي   نقشه سایت   انگليسي   العربيه   اردو  
ركــن الـديـن حـسـينى آمـلى
نسخه چاپي

ركــن الـديـن حـسـينى آمـلى


ركن الـديـن حسـیـنـی رياضی‌دان، مـنجم، فقـيه، و محـدث قرن 9 ق و از دانـشــمــنــدان دربــــــار ابوالقاسم بابــر، حاکم دانشدوست تیموری، بـود. مدتـى بـا خـانـدان مرعشى مـازنـدران رابـطه داشت و بين آنـان زندگى مـى كرد. در آنـجـا شرح حال دانشمندان خاندان مرعشى را نـوشـت. از اوسـت: زيـج مـفتاح الاعمال؛ شرح احوال علماى مرعشي.