تماس با ما   صفحه اصلي   نقشه سایت   انگليسي   العربيه   اردو  
ابـوالهـِيـثَـم
نسخه چاپي

ابـوالهـِيـثَـم


ابـوالهيثم احمد بـن حـسن جُـرجـانى دانشمند و شـاعر اسـماعـيلى در اواخـر قــرن 4 و اوايـــل قــرن 5 ق اسـت. ابوالهيثم از آگاهان كيش اسـماعـيلـى بـود و تـصنيفاتى هــم در ایــن حــوزه داشـت. شـاگـردانـى نـیـز تـربـيـت كـرد. بـيـشتـريـن آثار ابوالهيثم بـه عـربى است. تنها اثر فارسى او قـصیدۀ چون وچرانامه است.