تماس با ما   صفحه اصلي   نقشه سایت   انگليسي   العربيه   اردو  
ابوالقاسم نصرآبادى
نسخه چاپي

ابوالقاسم نصرآبادى


ابراهيم بن محمد محموديه يا محمود صوفى و شـيخ اواخر قرن 3 و 4 ق است. در تصوف از محضر ابراهيم شيبـان بهره‌مند شد و 25 سال به كشت و گذار در جهان اسلام و فراگيري حديث و بهره‌گيري از استادان اين فن پرداخت. سپس به نـيشابور بازگشت و به ارشاد و راهنمايي مـردم مـشغول شد. كتابى از وى برجاى نمـانـده است.