تماس با ما   صفحه اصلي   نقشه سایت   انگليسي   العربيه   اردو  
محمـود سياوشانى
نسخه چاپي

محمـود سياوشانى


محمود بن خواجـه اسـحاق شهابى سياوشانى هروى معروف به شـهابى و عيـن‌الزمان خوش‌نويس دوران شـاه طهماسب صـفوى است. او را از خوش‌نويسان دوران شـاه طهماسب صفوى دانسـته اند و آورده اند كه در آن عهد، هيچ¬كس نستعليق را مانند خواجه محمود ننوشته است. از آثـار اوسـت: خـوش‌نـویـسـی نـسـخـه اى از ديـوان هـلالـى.