تماس با ما   صفحه اصلي   نقشه سایت   انگليسي   العربيه   اردو  
ابـونـصر محمد عُتبى
نسخه چاپي

ابـونـصر محمد عُتبى


ابونصر مـحمد بن عبدالجَبار عُتبى تاريخ نگار مـعـروف قرن 5 ق است. عتبى در تاریـخ‌نگاری، از مشاهدات شخصى، منابع مكتوب ديوان رسائل و شاهدان عـینی بهره برده است. به رغم ارزش تاریـخی فراوان کتاب او، نثر متكلف و مسجع، و لحن آكنده از تملق و تـعـلق او از ارزش کـتـابـش کاسـته اسـت. از آثـار اوست: تـاریخ اليمينى؛ لـطائف الكتاب.