تماس با ما   صفحه اصلي   نقشه سایت   انگليسي   العربيه   اردو  
محمدامين آتشى
نسخه چاپي

محمدامين آتشى


حكيم محمد امين آتشى متخلص به امينا شاعر و پزشـك مخصوص دربار محمد عادلشاه بن ابراهيم، فـرمـان‌رواى بيجاپور و هفتمين امير خاندان عادلشاهيه، در هـنـد در قـرن 11 ق است. آتشـى ايـرانى نژاد و از شاعران مهاجر به دكن بوده كه در آن‌جا به ثروت و مقام دست يافت. از آثـار اوسـت: ديـوان؛ عادلـنامه؛ مـعـدن الافـكار؛ مـجـمرانـوار.