تماس با ما   صفحه اصلي   نقشه سایت   انگليسي   العربيه   اردو  
عـبـدالـرحــيـم افسر
نسخه چاپي

عـبـدالـرحــيـم افسر


عبدالرحيم متخلص به افسر شاعر و خوشنويس قرن¬ 13 ق است. بـسيار شيرين و در عين حال استوار كتابـت مى‌كرد و شايد از كتابت استادان متقدم پـيروى مى‌كــرد؛ آن‌چـنان‌كه، اسـتوارى خط ميــرعــمـــاد و مـلاحــت كتابـت مــيــرعــلــى هــروى در خـطوط او آشـكـار است. از آثــار اوســت: خـط و شـعر كتيبة كــاشــی‌كـارىِ سردر تكية حاج مـحمدجعفرآباده‌اى.