تماس با ما   صفحه اصلي   نقشه سایت   انگليسي   العربيه   اردو  
محمدصالح اصـفهانى
نسخه چاپي

محمدصالح اصـفهانى


محمد صالح اصـفـهـانى خوش‌نويس مـشـهـور عهد صفوى است. از او افزون بـر آثار خوش‌نويسى، تـذكـره‌اى دربارۀ‌ خطاطان به‌جا مـانـده اسـت. در ايـن تـذكـره مطالبى سودمند دربارۀ‌ احوال و آثار خوش‌نويسان آمده است. از اوست: كـتـيـبۀ‌ ايوان چهل‌ستـون؛ كـتـيبۀ‌ در ورودى مـدرسـۀ‌ مـادرشـاه اصـفـهـان.