تماس با ما   صفحه اصلي   نقشه سایت   انگليسي   العربيه   اردو  
سـليـم نيـشابورى
نسخه چاپي

سـليـم نيـشابورى


میـرزا سليم نيشابورى خوش‌نويس و رسام و تذهيب كار قـرن 10 ق اسـت. در قطعه نويسى و كتابـت جـلى و رنــگه نويـسى از پــيــروان ســلــطان محمـدنور بوده، ولى در كتابت خفى از شيوة اسـتـاد خـود، شـاه محمود نـيشابورى، پيروى می‌كرده است. از آثار اوست: خوش‌نویسی نســخه اى از خـمـسـۀ نـظـامـى و يـك نـسـخه از چـهل حديث.