تماس با ما   صفحه اصلي   نقشه سایت   انگليسي   العربيه   اردو  
هُمام تبريزى
نسخه چاپي

هُمام تبريزى


همام‌الــديــن عـلاء تـبـريــزى شــاعـر و عــارف و دولت‌مرد آذربايجانىِ قرون 7 و 8 ق اســت. پس از طى مدارج علمى به جاه و حشـمـتى رسـيد و دیرزمانى وزارت آذربايجان به او داده شــد و بــا حكــام سـلاطــيـن آن روزگار معاشرت داشت. همـام اهل تصوف نــيز بـود و زاويه‌اى در تبريز به نام خود داشت و در آنجا به ارشاد مردم مـشغول بود. از اوست: ديوان همام.