تماس با ما   صفحه اصلي   نقشه سایت   انگليسي   العربيه   اردو  
نسخه چاپي


30 آذر


ابـن عَبـدالـحَـكَـم

ابـوالـقـاسـم عـبدالـرحـمــان بـن عبدالله فقيه و تاريخ¬نگار قـرن¬هاى 2 و 3 ق است. کتابی دربارۀ تاریخ دوران اسلامی مصر به نـام كـتـاب فـتـوح مصر و اخـبـارهـا نـوشته که كهن¬ترين اثر بـاقـى¬مـانـده در این باب است. اين كـتاب بـيـشتر جـنبة روايـى دارد و مـورخان و راويانى چون ابن قديد، ابوعمر كندى از آن به¬منزلۀ منبعى در تاريخ فتوح اسلامى استفاده كرده¬اند. ادامه...

اَحْمَد حَرْبِ نِيْشابورى

ابوعبدالله زاهد مـعـروف بــه نـيـشابورى و مـشهـور بـه پـيـر خراسان محدث و فقيه قرن 2 ق است. تعاليم احمد حـرب بـيـشـتر بر خوف از عذاب اخروى استوار است. تفكر او مبتنى بر حـفــظ اصــول و مبانى شريعت است. از كـوچــک‌تـريـن موارد شـبــهـه پـرهـيـز مى¬كرد منسوب بــه اوســت: الاربـعـين؛ التكسب؛ الـحــكـمـة؛ الـدعـــاء. ادامه...

احمـد مـشهدى

مير سيد احمد حسـيـنى مـشـهدى خوش‌نويس نامـدار قـلــم نستعليق در دوران صـفـوى و يـكى از مشهورترين خوش‌نـويـسان قــرن 10 ق بود. تذكره‌نويسان آثار او را ستوده اند. در كتابت بهتر از قطعه نويسى بود و نـستـعليـق را، چـه جلى و چـه خـفى، خوش مى‌نوشت. از آثار اوست: خوش‌نویسی بوستان سـعـدى و لــوايــح جــامى. ادامه...