تماس با ما   صفحه اصلي   نقشه سایت   انگليسي   العربيه   اردو  
نسخه چاپي


28 آذر


شاه خليل الله

بـرهان الدين شاه خليل الله عارف و صــوفـى قـرن هـاى 8 و 9 ق است. پـدرش شاه نعمت الله ولى كرمانى بود. خليل الله به خواهش شـاهـرخ بـه هـرات رفـت و در آنـجا نزد بايسنقر، فرزند شاهرخ، از احـتـرام والایی برخوردار شد. پس از درگذشت او، آرامگاهش در دکن که خليله خوانده می‌شد، كانون فرقــة نعمـت الـلـهى شد. ادامه...

ميـر زيـن الـعـابديـن

مــيــر زين ‌العابدين مـعروف به مير زينل تذهیـب‌کـار و نـقـاش ايرانى در عهد شاه طهماسب صفوى است. در ترسيم مجالس بزم و رزم مهارت داشت و در چهره پردازى، منظره سازى، تذهيب و تشعير اسـتادى تـوانا بود. از آثار اوست: ميـنـياتور مـشـورت ضـحاك با مهـتـران و افـسـرانش؛ تذهيب و تـشـعـير یـک نـسـخـۀ شاهنامه. ادامه...