تماس با ما   صفحه اصلي   نقشه سایت   انگليسي   العربيه   اردو  
نسخه چاپي


27 آذر


امـيـر حسينى هروى

ركن الدين حـسـين بـن عالم حسينى غورى هروى متـخـلص به حسينى شيخ طـريـقـة سـهـروردیـه و شــاعر بـزرگ اهـل هـرات در قرن 8 ق اسـت. اميرحسينى در علوم زمان خـود چـيره دست بود. شاعرى بزرگ بود، ولى شهرتش بيشتر به تـصـوف اسـت. از آثـار اوسـت: زاد الـمسـافرين؛ طرب المجالس؛ كـنـز الـرمـوز؛ نــزهــة الارواح. ادامه...

ابوبكر خوارزمى

محمد بن عباس ابوبـكر خـوارزمـى (323-383 ق) شـاعــر، كـاتـب و از مشهورترين چـهـره هــاى ادب عـرب است. از بـرخـى آثار ابوبكر در تذكره ها ياد شـده اســت، ولــى امـروزه هـيچ نـسخه اى از آن‌ ها در دست نيست؛ از جـمـله شـرح ديـوان مُتِنَبّى كه ظـاهـراً شــرحـى لغـوى بـوده و شـارحـان بـعـدى، مـانـند واحدى بــه آن اسـتـنــاد كــرده انـــد. ادامه...

عزيزالدين نَسَفى

عزيزالدين بن مـحـمـد نـسفى معروف به شيخ عـزيــز نـســفى صوفی طریقت کبرویه، عارف و مؤلف قرن 7 ق است. آثار نسفى دو ويژگى دارد: يــكى جـامـعيـت اطلاعــات و ديگـرى بـيـان و زبــان روشن و خالى از پيچيدگى. از آثار اوست: الانسان الـكـامــل؛ زبدة الحقايق؛ كـشـف الـحـقايق؛ لسان التنزيل؛ مـقـصــد الاقــصــى؛ رسالات. ادامه...