تماس با ما   صفحه اصلي   نقشه سایت   انگليسي   العربيه   اردو  
نسخه چاپي


25 آذر


امين الـضـرب

مـحمـدحـسـن اصفهانى ملقب به اميـن الـضــرب مـعروف به كمپانى (1253–1316 ق) بــــــازرگـــان ترقــى خـــواه و مـبـتــکر روزگار ناصرالدين شاه است. با اينكه سواد چنـدانى نداشــت، بـسيـار زيرك و بـاهـوش بــود. بـدان سـبب كه مــردم دار و درستكار بود از اعتماد رجال کشور برخوردار شد و مصدر خــدمات فراوان در کشور گردید. ادامه...

بِيْكَندى

ابوعبداللّه محمدبن سلام بخارى بيكــندى حـافظ و محدث ثـقة قـرن هـــاى 2 و 3 ق اسـت. بـيـكنـدى را از مـحـدثــان بزرگ دانـستـه اند، و به گفته ى خودش 5 هـزار حديث از حفظ بود. مجالس درس او بــسـيـار رونـق داشــت. بيـكنـدى براى تحصيل علم و نشر آن ثــروت بـسيارى صرف كرد. تـألـيـفـات بسيارى داشته، اما اثرى از آن‌ هــا بــاقــى نـمـانـده است. ادامه...

معـروف كَـرْخى

معروف بن فـيروزان ملقب به كـرخظى صوفى و عـارف و مـحدث قرن 2 و 3 ق است. معروف در كودكى به دعوت امام هشتم (ع) اسلام آورد. استاد او در طـريـقـت داود طـايى بود و در حـديـث، بكر بن خنيس و عبداللّه بـن موسى و ابن سمّاك. از او هيچ اثـرى به جا نمانده است، جز آنچه در مـتـون صوفيه به صورت اشعار و روايات به او منسوب شده است. ادامه...