تماس با ما   صفحه اصلي   نقشه سایت   انگليسي   العربيه   اردو  
نسخه چاپي


23 آذر


اعتضادالسلـطــنــه

عليقلى‌خان (1234-1298 ق)شــاهــــــزادة دانشمند و نوانديش اواسط دوران قاجـار و پنــجـاه ‌و چهارمين پسر فــتحــعلى‌شــاه قــاجـار است. محمدشاه قـاجـار پــيشــكـارى مهدعُليا، همــسر خــود، و مـادر ناصرالدين‌ميرزاى وليــعهد، را بدو داد. از آثار اوست: اكسيرالتواريخ؛ مـتـنبـئــيـن؛ فـلك السـعــادة؛ تــاريـخ وقايع و سوانح افغانستان. ادامه...

ملارجبعلى تبريزى

ملارجبعلى تـبريزى فيلسوف، شاعر و حكيم شـيـعى قـرن 11 ق است. به سبـــب مقــــام عـلمى‌اش، نزد شاه‌عباس دوم صفوى و پسرش، شــاه سـليمان اول، بسيار احترام داشت. از آثــار اوست: رســـالة اثبات واجب؛ الاصول الآصفيه يـا الاصـــل الاصـــــول؛ تفـســير آية الكرسى؛ الـــــمعارف الالهية؛ دیــــوان واحــــد تبـــریـزی. ادامه...

ظهيرالدين مرعشى

سيد ظهيرالدين بن نصيرالدين حــسينى مرعشى مورخ بنام و اميـر گيـلـانى در قـرن 9 ق است. از جوانى در دربـار كــاركـيا ســلـطان مـحـمد دوم و كياسلطان ميرزاعلى، حاكمان گيلان، صاحب مقـام و منزلت بود. از آثار اوست: تـاريـخ طــبرستان و رويان و مازندران؛ تاريخ گــيلان و ديلمستان؛ تاريخ جرجـان و رى؛ ديوان شعر ظهیرالدین مــرعــشی. ادامه...