تماس با ما   صفحه اصلي   نقشه سایت   انگليسي   العربيه   اردو  
نسخه چاپي


20 آذر


محمدامين بَدَخْشى

محـمدامين بدخشى صوفــى پـيـرو طريقت نقشبندية مجدديه در قـرن 11 ق است. در سـرهــند مهاجـرت کرد تا در مجـلس درس خـواجه محمد معصوم سرهندی، فرزند و جانشين شيــخ احـمد سرهندى، مـؤســس ســلــسلـة نقشبندية مجــدديه، حــاضـر شود. از آثار اوســت: مــناقـــب ‌الـحضرات؛ نتايج‌ الــحــرمـين؛ كرامات آدميه. ادامه...

ابوالحسن خَرَقانى

ابوالحسن على بــن احـمد مـلقــب بــه شـــيخ العصر و فريد الدهر (352-425 ق) عـارف و صــوفـــى بــــزرگ و نــامــدار ايــرانى است. استعداد و توانايى درونـی‌اش او را به تحصيل علوم شريعــت و تكــميل سلوك طـريـقـت كـشاند تا آنكه در زمرة فضلا و فقـهـاى آن عصر درآمد. از آثار اوســت: اســـرار الـســلوك؛ بشارت‌نامه؛ نورالعلم؛ فواتح¬الجمال. ادامه...

آل نوبخت

آل نوبخت يا نوبختيان خاندان بزرگ و نامى ايرانى كه از آن اختــرشناسان، اديبان، متكلمان، منـشـيـان و مـؤلـفـانـى بـرجسته بــرخــاستــند. نــياى بزرگ آنان، شـخصـى بـود به نــام نوبخت كه منجم دربار منصــور، دومين خليفۀ عــبـاســى، بـــود و بــه دســت همـــو اســلام آورد. اعــضاى اين خاندان، خود را به گيو، پهلوان اســاطــيــرى، منـتسب می‌كردند. ادامه...