تماس با ما   صفحه اصلي   نقشه سایت   انگليسي   العربيه   اردو  
نسخه چاپي


21 آذر


ابوعـامِر ابــن عبدوس

ابوعامر احمد بن جَهوَر مـعروف به ابن عبدوس اديـب و كـاتب اندلسى در قرن 5 ق است. از اعيان قرطبه بـود که در محـضر قـاضى يونس بن عبدالله دانش آموخـت و در روزگار حكومت جهوريـان در قرطبه به مقام وزارت منصوب شد. مردى مطيع و توانگر بود. از ابـن عَبــدوس تنـها چند بيت پراكنده به جــا مـانــده اســت. ادامه...

تُركة اصــفهــانـى

افضل الدين مـحمد بن صدرالدين عالم و فقيه قــرن 9 ق و از افراد برجستۀ خانــدان تركة اصــفهانـى است. در واقعۀ شکست سلطــان محمد از شاهرخ تیموری، شاهـرخ 5 تــن از جــمــله افـضــل‌الدین را برای عبرت دیگران در اصـفهان به دار آویخت. كتاب الـمــلل و النحل شهرستـانى را از عــربى به فــارسـى تـــرجـمـه کــرد. ادامه...

عبـدالـرحمان خازنى

ابـوالفتح عبــدالــرحـمان خـازنى منجم، فيـزيك‌دان و مخترع آلات علمى در قرن 5 و 6 ق است. یکی از 22 منجم دوران اسلامى بود كه رصـدهاى دقيق و مستقل انجام دادنــد. از شــاگــردان او مى‌تــوان بـــه حــكيــم حسن سمرقندى اشــاره كرد. از آثــار اوسـت: زيــج المعتبر السنجرى الســلـطــانــى؛ مـيزان الحكمه. ادامه...