تماس با ما   صفحه اصلي   نقشه سایت   انگليسي   العربيه   اردو  
نسخه چاپي


19 آذر


عبدالـقادر بــدائونى

عبدالقادر بن ملوك شاه بــن حامد بدائونى ملقب به هزارى مورخ و مترجم آثار سنسكريت و عربى به فارسى در قرن 10 ق است. اكــبرشاه او را در دربــار نمی‌پــذیرفـــت و به او بى‌مهرى مـی‌كـرد. از آثــار اوست: منــتـخـب ‌الـتــواريــخ؛ الاحاديث؛ نامة خردافزا؛ رزم‌نامه؛ بخــشــى از تـــاريــــخ اَلفى؛ نجات‌الرشيد؛ تكميل بحرالاسمار. ادامه...

حسام‌الدين ســالار

عــلى بـــن فــضــل‌الله ســالار حــسـام‌الدين رياضى‌دان و منجم ايرانى قـرن 6 ق است. خواجه نصيرالدين طوسى در جــايــى بــه زبردستى او در عـلم هيئت اشــاره كـرده و در جــايــى ديـگر از كتاب او، جامع الهـيـئۀ، ياد كــرده اســـت. از آثـــار اوســت: رســاله‌اى مفرد؛ جـامـع قـوانـيــن عــلم الهيئۀ؛ زيـج شاهى؛ رساله در استخراج سمت قبله؛ طرائق الحكما. ادامه...

هاتف اصفهانى

سيداحمد حسينى متخلص به هــاتـف شاعر و طبيب اصفهانــی در قــرن 12 ق اســت. قصايـد هاتف، كه به تقليد از انورى و كمال‌الـدين اصفهانى سروده شده، روان و مـحكم است و از مضامين لطيف خالـى نيست. شاهكار جاويد هــاتــف ترجيع‌بند عـرفانى اوست كــه او را در مــيــان شـــعـــراى فارسى زبان، مشهور ساخته است. از آثــار اوست: ديوان هاتف اصفهانى. ادامه...