تماس با ما   صفحه اصلي   نقشه سایت   انگليسي   العربيه   اردو  
نسخه چاپي


17 آذر


امـامى هروى محمد

شيخ محمد امــامى هروى خوشنويس و كاتب قـرن 9 ق اسـت. در دربـار سلطان يـعـقوب و رسـتـم آق‌قــوينلو به كتـابـت مشـغول بود و به هــمين سبب يعــقـوبـى و رسـتــمى رقم مــي‌كرد. از اوسـت: خوش‌نویسی يــك نســخه هفت اورنگ جامى، يــك نــسخــه مثــنوى اُشترنامه، يــك نـسـخه ديـوان جــامـــه و هجده قطعه از مرقعهاى گوناگون. ادامه...

سُفيان ثورى

ابوعبدالله سفيان بن مســروق مكــنى به ثورى محـدث و پيشواى علــوم ديـــنى و مؤسّس مـــذهــب فــقــهــى ثـــورى در قرن‌هـــاى 1 و 2 ق اسـت. سفيان را اميــرمؤمنــان مى‌گـفتند؛ زيرا مقتداى حـق و حـقيقت بود. در علم ظاهر و باطن نظير نـداشــت. از مــجتـهدان پنج‌گانــه و در نـهايت پرهيزگارى و تقوا بود. از آثار اوست: الجامع الكبير؛ الجــامـع الصــغير؛ كــتاب الفرائض. ادامه...

مـسعـودى مَـروَزى

شاعــر اواخــر قرن 3 و اوايل قرن 4 ق است. نخستين كسى بــود كه روايــات تاريـخى و حـمـاسـى ايرانيان را به نظم درآورد و شاهـنامۀ منظومى پديد آورد كه از پــادشاة كيومرث تا نابودى ســاسـانيان را در بر مى‌گــرفت. از اين منظومه فقـط سـه بيت به جـاى مانده که مطهربــن طاهــر مَقْدَسى آن‌ها را ذكـر كرده است. ادامه...