تماس با ما   صفحه اصلي   نقشه سایت   انگليسي   العربيه   اردو  
نسخه چاپي


15 آذر


ابن ماكـولا

اميــر ســعدالملك ابونصر على‌بن هبة‌الله معروف به ابن ماكولا نسب‌شناس، محـدث، رجال‌شناس، اديــب، و شــاعـر مشـهور قرن 5 ق است. مورخان او را خـطـيب دوم و در بــرخى موارد برتر از خطـيب شـمرده‌اند. از آثار اوسـت: الاكمال؛ تهذيب مـسـتمر الاوهام على ذوى‌التمنى و الاحلام؛ فـاخرة‌القلم و السيف و الـديــنــار و كــتاب الـوزراء. ادامه...

شـيــخ زاهـد گيلانى

تاج‌الدين ابراهيم بن روشــن بنـدارى كردى سنجانى معروف به زاهـد گـيـلانى عارف نامى قرن 7 ق است. شــيخ صفى الديــن مـريد و شاگرد شيخ زاهد گيلانى بود. اوقات شيخ زاهد به زراعت مى‌گــذشـت و زمـين و برنج‌زارى داشـت. شـيخ به تصوف عملى مقيّد و به شريـعت و سـنّت مـعـتـقـد و اســـاس كــــــارش خـلـوت و مجاهده و رياضت بود. ادامه...

ابوالحسـن نادرالزَّمان

ابوالحسن نادِرُالزّمـان مــشهـدى نــقاش و نگارگر مشـهور ايــرانـى دربــار جهانگير، پــادشاه گوركانى هند، است. او و پــدرش بــه عــلت آزردگــى از صـفـويـان بـه هند مهاجـرت كـردند و در دسـتـگاه جـهانگـير بـا احــترام زيــستند. از آثـار اوست: تـصوير جهانگير؛ مجلــس بـــر تخـت نشسـتــن جهانگير؛ مجلـس دربار جهانگير. ادامه...