تماس با ما   صفحه اصلي   نقشه سایت   انگليسي   العربيه   اردو  
نسخه چاپي


10 آذر


حسن‌ بن سوار ابن خَمّار

ابوالخير حسـن بن سوار ملقب به ابن خمار طبيـب، متكلم و فيلسوف و مترجم مسيحــى ايــرانــى‌تــبار و حكيم مخصوص سلطان محمود غـزنوى در قرن 4 ق است. از آثار اوســت: الحـوامل؛ ديابطا؛ امتـحـان الاطباء؛ الآثار الـمـختلفة؛ كـتاب الـهـيولى؛ تفسير ايساغوجى مختصـر؛ الـوفاق بـيـن رأى الفـلاسـفة و النـصارى؛ ســيــرة الفـيلسـوف؛ الــسعــادة. ادامه...

رُكن صاين هــروى

ركن‌الـدين صـاين هروى شـاعر قصيده‌سرا و غزل‌گـوى اوايل قرن 8 ق است. فاضل و شـاعـر و از قاضى‌زادگـان سمنـان بــود و در زمــان دولــت طغــاىتيمور تربيت يافته بود و در خــدمت او منـصب امامت داشت. غزل‌هايش حــاوى مـضامين زيبا بـود. آثــار او شــامـــل قــصايد، غــزليـات، رباعيات، و يك مثنوى مــوســوم به تـحفة‌العـشاق است. ادامه...

فخرالدين عـراقى

شيخ فخرالدين ابراهيم بــن بــزرگـمـهـر همدانى فراهانى متخلص به عراقى عارف و شـاعر ايرانى قرن 7 ق است. در غـزل عاشقانه يكى از بزرگان ادب فارســى اســت. كلامش استوار و استادانه است. در شــعرش شوری بى‌مانند به چشم مى‌خورد كه نشانۀ الـتـهاب درونــى اوســت. از آثار اوســت: ديـــوان اشعار فخرالدین عــراقــی؛ عــشـــاق‌نــامــــه. ادامه...