تماس با ما   صفحه اصلي   نقشه سایت   انگليسي   العربيه   اردو  
نسخه چاپي


12 آذر


اميرعليشير نوايى

امیر نظام‌الدين عليشير بن ميرغياث‌الدين كيچكَنَه متخـلـص بـه نــوايى و فـانــى (844-906 ق) وزيــر، شاعر، و نويسندة دوران ســلطـان حسين ميرزاست. از آثار اوســت: ديوان فارسـى؛ رسالة مـفـردات در فـن مــعما؛ مـثنوى لسان‌الطّير؛ خزائن الـمــعــانــى؛ خـمسـه؛ خمسة المتحيرين؛ مجـالــس النــفائس؛ مثنوى لسان¬الطير؛ منشآت تركى. ادامه...

سَديدالدين كازرونى

پـزشـك و مؤلف ايرانـى قــرن 8 ق اسـت. سديدالدين كازرونى تمـام كـتب طـبى گــذشــته را خوانده و در محضـر اطـبـاى روزگــار درس آموختـه بود. کتاب او در پزشکی را همة اطبا مطالعه مى‌كـردند. به هـمـن دلـیـل، نـسـخـه‌هــاى خـطـى فراوانـى از آن بـه جا مانده است. از آثار اوست: الــشرح المغنى. ادامه...

مشـتاق اصفهانى

ميرسيـدعلى اصفـهــانــى (1101-1171ق) متخـلــص بــه مشتاق اديب و شاعر عهد نادرشــاه افشار و از سادات حسيـنى اصفـهان است. افزون بر آگاهی از فنون شعر و ادب، در علـوم معقول و منقول رايج زمــان خــود نــيز دستى داشت. از بنـياد‌گذاران سبك بازگشت ادبــى بـــود. از آثـار اوست: ديوان مشتاق اصفهانـی. ادامه...