تماس با ما   صفحه اصلي   نقشه سایت   انگليسي   العربيه   اردو  
نسخه چاپي


11 آذر


ابـوطالـب مـكى

محمد بن على مـکـی زاهـد و عــارف قـرن 4 ق اسـت. دورانــى طــولانـى را بــه فــراگـيـرى عــلــوم زمــان خود اختصاص داد و به‌ويـژه، در استماع حديـث و روايـت آن كوشا بود. صحيح بخارى را نزد ابوزيد استماع كــرد و از عبــدالله بــن جــعـفر فــارس اجــازة روايـت گرفت. از آثار اوست: قوت القلوب فى معاملة المـحـبوب؛ المـجـمل الـمـختصر. ادامه...

ابراهيم سَِرهِندى

حاجى ابراهيم سرهندى عالم، فقيه، مؤلف، و قاضى قرن 10 ق است. از زمرۀ ملازمان خاص اکبر شاه، پادشاه گورکانی هند، بــود. زمانى كه اكبرشاه ديــن جديدى ابداع كـرد، حاجى ابــراهيم، كه سنّى حنفى متعصبى بود، در جلسات مباحــثه بـه مخالفت آشكار با اكبرشاه بــرخـاسـت. از آثــار اوست: بيداتهربن؛ تـاريخ اَلفى. ادامه...

عبدالحميد ملك الكلامى

عبـدالـحمـيد مـلك‌الكلامى ملقب به امـيرالكُتّاب و متخلص به شرقى (1302-1368 ق) خـوشـنـويس و شـاعــر ايـرانـى اسـت. قـريحۀ شـاعـرى را از پدرش به ارث برده بـــــود. در تـــاريـــخ و طـــب و گـياه شـناسى و پرورش گل‌ها و ريــاحـين مـطالعات عميق داشت. كتيبۀ آرامـگاه حافظ در شيراز را او به خط ثلث بى‌‌نظيرى نوشته است. ادامه...