تماس با ما   صفحه اصلي   نقشه سایت   انگليسي   العربيه   اردو  
نسخه چاپي


8 آذر


ابن اُمَيْل

ابوعبـدالله محمد بن اميل بن عبدالله بن اميل تميمى، مشهور به حـكــيــم صــادق، دانشـمند علم كيمياى رمزى و باطنى در قـــرن 4 ق است. از آثار اوســت: الــمـــاءالورقى؛ القـصـيــدة الـنـونـيـة؛ دربـاره حـجـرالـحكمـا؛ كتاب المباقل السبعة؛ كتاب المغـنيسيا؛ السيرة النقية؛ المفتاح فى التدبير؛ مفتاح الكنوز و حل اشـكـال الرمـوز. ادامه...

محمـدهـادى شيرازى

حكيم مـيـرزا مـحمدهــادى شيرازى متخلص به شرر (1044-1107 ق) پـزشـك و شـاعـر خـراسـانی است. ميرزا هــادى اشعارش را در قهوه‌خــانـه‌ها، با پــوشيدن لبـاس قـلـندرى، مى‌خــواند و به همين سبب او را ميرزاهـادى قلندرى نيز مى‌خــواندند. در شيراز حوزة تدريـس داشـت و شــاگــردانــى نيز تربيت كرد. ادامه...

محمد مؤمن كرمانى

استاد محمد مؤمن كرمانى خوش‌نويس و شاعر قرن 10 ق است. به‌سـبـب لياقت و دانش و هنر بسـيـار مـعلم ابـونصر سام ميـرزای صــفـوی، شـاهـزادۀ ادب‌دوســت صـفوی، شد. محمد مؤمن همه جـا همراه سام ميرزا بود و سام ميرزا ارادت خــاصى به وى داشت. از آثار اوست: خوش‌نویسی چـند صـفحــه به قلم نيم‌دو‌دانگ و ســه‌دانـــگ خــــوش. ادامه...