تماس با ما   صفحه اصلي   نقشه سایت   انگليسي   العربيه   اردو  
نسخه چاپي


6 آذر


علـى بـن مـحـمد اَبْزَرى

على بن محمد ابزرى حكيم و پزشك ايرانى دوران آل مظفر است. از اهالى بلوك ابزر از فارس بود و تحصيلات مقدماتى خود را در همان‌جا گـذراند. ابزرى روزهاى پايانى عـمـر خــويـش را نـيـز در روستايى به نام كُماسج سپرى كرد. از آثـار اوســت: الـمختصر فى‌الطب؛ دسـتورالاطــباء؛ شـرح تصريف زنجانى؛ ايضاح¬العلاج. ادامه...

سيـف فَـرغانى

، سيف‌الدين محمد فرغانى معروف به سيـف فرغانى يا شــاعـر و عــارف قــرن 7 و 8 ق اســت. سراسر ديوان سيف فرغانى نشان‌دهندة احــوال صوفى‌اى است كه دوران ريـاضت و مجـاهدت را طى كـرده و در زمرة مـشـايخ زمان درآمــده است، اما اين‌كه او دوران سلوكـش را او در خدمت كـدام‌يك از مشـايخ سپرى کرده معلوم نيست. از اوســت: ديــوان سـیف فرغانی. ادامه...

ميرزا ابراهيم اَدهَم

ميرزا ابراهيم ادهـم فـرزنـد ميـرزا محمدرضى آرتيمانى شاعر قرن 11 ق اسـت. بيـشـتـر اشـعـارش را بـه سـبك شاعران پـيـش از خـود ســروده اسـت. سـروده‌هایش حاوى ابهام و تـمــثـيـل است. ميرزا ابراهيم شيـعـه بــود و در اشـعـــارش اهـل بیت (ع) را بسيار می‌ستوده. از آثــار اوسـت: سـاقــى‌نـامـه. منسوب به اوست: رفیق‌السالکین ادامه...