تماس با ما   صفحه اصلي   نقشه سایت   انگليسي   العربيه   اردو  
نسخه چاپي


2 آذر


محمد آق سَرايى

محب‌الديـن مــحـمد بن احمد آق‌سرايى‌خطايى مـشهور به ابن بنت آق‌سـرايى (790–859 ق) مفسر و فـقـيه حنفى ايرانى‌تبار است. از آثار اوست: حاشيه بر كَشّاف تـا پـايان سورۀ نـسـاء؛ حاشـيـه بر 40 كـتـاب فقهى معروف الهداية؛ شرح بر بخشى از كتاب البديع‌الــنظام؛ حاشـيه بر مفتاح‌العلوم يوسف سكاكـى. ادامه...

ابوالفتح شهرستانى

ابوالفتح محمدبن ابوالقاسم عبدالكـريم فقيه مشهور و متكلم اشعرى در قرن 5 ق است. بسيار نغزگـفتار بـود. در فلسفه و فنـون حكمـت نيز دسـتى توانا داشت. مدتى ملازم مجدالدين ابوالـقاسـم عـلــى، نـقيب سادات تـرمذ، بود و دو كتــاب خـــود را بـه نــام او تـأليف كرد. از آثــــار اوست: الارشاد الى العقايد العباد؛ تـلخـيص الاقـسام لـمذاهب الانام ادامه...

عبـدالله عاشور

عبدالله عاشور خوش‌نويــس اصفهانـی آغــاز دوران قاجـار اسـت. شهرت او به سـبب پـرکاری و كتابت‌هاى بـسـيـارش اسـت. عـاشــور با اين‌كــه هرگز از اصفهان بيرون نرفت، به فـرمـان فـتحعلى شاه آثار ارزشمند و مهـمى كـتابـت كرد و بـراى او فرستاد. از آثار اوست: خوش‌نویسی زادالمعاد بـغـلى؛ چند نسخه قرآن نفیس. ادامه...