تماس با ما   صفحه اصلي   نقشه سایت   انگليسي   العربيه   اردو  
نسخه چاپي


1 آذر


اسماعيل نقاش‌باشى

اسماعيل نقاشباشى نقاش قرن 13 ق است. در هـمة زمينه‌هــاى نـگارگرى تـخـصص داشت و در فرنگى‌سازى و گـل و مـــرغ و جانورسازى و منظره‌پردازى استاد بــود. در نـوشـتـن خــطـوط و ســـرودن شـعر نيز دست داشت و به خط زيبا كتابـت مى‌كرد. از آثار اوست: قــلـمــدان روغــنــى بـا تصوير منوچـهـرخـان معتمدالدولة گرجى. ادامه...

تقى‌الدين راصد

محمد بن معروف¬به تـقى‌الـدين راصـــــد (932-993 ق) دانشمند و رياضى‌دان و منجم برجسته و استاد مدارس شيخونيه و صَرْغَتْمشى قاهره است. در نـابـلـس، شـهرى در فلسطين، منصب قضا داشت. از آثار اوست: النسب المتشاكله؛ بغية الطلاب من علم الحسـاب؛ جــريــدة الـدرر و خــريـدة الـفـكر؛ الـطـرق السـنـيّة. منسـوب به اوســت: دستـور التـرجيع لقواعد التسطيح؛ شرح رسالة التجنـيس. ادامه...

عبدالملك عِصامى

خواجه عـبدالملك عصامى شاعر و تاريخ‌نگار فارسى‌نويس هند در قرن 8 ق اســت. بـه تــشويق علاءالدين، منظومه‌ای به نام فتوح الـسلاطين را سـرود و آن را به علاءالدين حسن بهمنى پيشكـش كرد. مـوضـوع فتـوح الـسلاطين فتوحات سلاطين اسلامى در هند تـا روزگار شاعر است. این کتاب بــه شـاهنامۀ هند معروف است ادامه...