تماس با ما   صفحه اصلي   نقشه سایت   انگليسي   العربيه   اردو  
نسخه چاپي


28 آبان


اختيار منشى

، خواجه اخـتيار پسر على گنابادى منشى و خـوش‌نويس معروف قلم تعليق در قــرن 10 ق است. حـدود ســى ســال، در هرات منشى‌گرى مى‌كـرد و بسيار نــازك و صــاف و بــا ظـرافـت مى‌نــوشــت. قطعه‌هاى فــراوانى تحــريــر كــرده، امــا از آثـار و نوشته‌هــاى بسـيـار او تنها اندكى بـاقى مانده است. از آثـار اوسـت: قطعاتی به قلم نيم دو دانگ ممتاز. ادامه...

بهاءُالدينِ ولد

محمد بن حسين خطيبى بَكرى معروف به بهاءولد و سلطان العلمـا (543ـ628 ق) عارف، واعـظ، از مشايخ صوفيه، و پدر جلال‌الـدين محمد مولوى است. بهاءالدين را از شاگردان و خلفاى شيــخ نـجـم‌الدين كبرى دانسته‌انــد. در حلـقة درسش در خــراســان و بــلـخ انديشه‌هاى صـوفـيانه را در قـالــب مـوعظه بيان مى‌كرد. از اوست: مـعـارف. ادامه...

صادق قائم مقام نورى

میــرزا مـحـمدصـادق نـورى مستوفى ملقب به قائم مـقام و امين‌الدوله فعال سياسـى عهد قاجـار است. در ابتـدا وزیر والــی آذربـایـجان شد، سپس وزیــر داخــلــه گردید. ميرزا صادق بعدها از مشـاغل دولتی استــعفـا کرد و تـا زمان مرگ در تـهران، بدون داشتن سمت و شــغلــى، مـى‌زيــسـت. ادامه...