تماس با ما   صفحه اصلي   نقشه سایت   انگليسي   العربيه   اردو  
نسخه چاپي


25 آبان


ابن نَديم

ابوالفرج محمد بن ابى يعقوب اسحاق مـعـروف به ابن ندیم كتاب‌شـنــاس، فـهـرسـت‌نگار و محــقق مــعــروف بـغـدادى در قـرن 4 ق است. ابن نديم از علوم گونـاگــون سـررشـته داشته و در ادبيات عرب و علوم اوائل، به‌ويژه فـلـسفـه و تاريخ فلسفه، صاحـب نظر بوده و آزادانـدیشی و تسـامح فراوان داشته است. از آثار اوسـت: الـفهرست؛ الاوصاف و التشبيهات. ادامه...

دوســتْ‌محمــد

مشهــور بــه دوستْ‌ديوانه و دوستْ‌مصور نقاش پرآوازة ايرانى قرن 10 ق است. او را هنرمندى متـيـن و زيــرك و از شاگردان كمال‌الـدين بـهـزاد، استاد بــزرگ نــقــاشى، دانسته‌اند. شيخ محمد نقاشى چيره‌دســت بود و به روش ختائيان نـقاشـى مى‌كــرد و خــط نـسـتـعلـيق را بـه‌خــوبـى می‌شناخت. از آثار اوست: مينياتور داستان دختر هفتواد و كــرم سيب. ادامه...

مهدى مصوّرالملك

ميرزا مهدى خــان مـلــقب بـه مصورالملك چهره‌پـرداز و تـصويــرگر اواخر قرن 13 و اوايل قرن 14 ق است. ميرزا مـهدى خـان در آبــرنگ و سيـاه‌قلم و نقوش رنگ و روغنى مهارت داشـت و در شـبيه‌سازى و چهره‌نگارى و منظره‌سازى از طبيعت استاد بود. از آثـار اوست: تــصــويــر ميرزاعلى اصغرخان اتابك؛ تصوير حكيم نور‌مـحمود. ادامه...