تماس با ما   صفحه اصلي   نقشه سایت   انگليسي   العربيه   اردو  
نسخه چاپي


19 آبان


ابـن فـَرَضى

عبدالله بن محمد بـن يـوســف ابــن نصر اَزُدى (351-403 ق) مــورخ، اديب، محدث و قاضى مالكى‌مــذهب انـدلسى اسـت. در حـسـاب و فرائضِ بدان انـدازه مهارت پيدا كـرد كه او را بدان علم منسوب كـردنـد و فـَرَضــى ناميدند. از آثــار اوسـت: تـاريـخ الـعلماء و الرواة للعلم بالاندلس؛ مشـتبه النـسـبة؛ اخبار شعراء الاندلس. ادامه...

شمس‌الدين سمرقندى

شمس‌الدين محمدبن اشرف حسينى سمرقندى عــالــم در عـلــم مـنـطق، منجم و ريــاضــى‌دان قــرن‌ 7 ق است. شـمس‌الــديـن ســمـرقـنـدى از مشــهـورتــريـن منجمان است. شهرت او در علـم رياضى به سبب نوشتن كتابى بـا مــوضوع قضاياى بنـيـادى است. از آثار اوســت: كتاب اشكال التأسيس؛ شرح تحرير مَجِـسـطــى؛ الــتذكــرة فـى‌الهيئة. ادامه...

قارى يزدى

نـظام‌الـدين محمود قارى يزدى شاعر ايرانى قرن 9 ق است. از او اثرى با نام ديوان الـبسه بــه جــا مـانده كه سبب شهرت او شــده اســت. تـمـام ســروده‌هاى او كه در اين ديوان آمده، دربـــارۀ خــياطى و انواع جامه‌ها است. در این کتاب در تمام قالب‌ها شـعر سروده، افزون بــر آن، اشــعــار فــراوانـى به لهجه‌هاى محلى نيز سروده است. ادامه...