تماس با ما   صفحه اصلي   نقشه سایت   انگليسي   العربيه   اردو  
نسخه چاپي


18 آبان


عـبـدالـرحــيـم افسر

عبدالرحيم متخلص به افسر شاعر و خوشنويس قرن¬ 13 ق است. بـسيار شيرين و در عين حال استوار كتابـت مى‌كرد و شايد از كتابت استادان متقدم پـيروى مى‌كــرد؛ آن‌چـنان‌كه، اسـتوارى خط ميــرعــمـــاد و مـلاحــت كتابـت مــيــرعــلــى هــروى در خـطوط او آشـكـار است. از آثــار اوســت: خـط و شـعر كتيبة كــاشــی‌كـارىِ سردر تكية حاج مـحمدجعفرآباده‌اى. ادامه...

سالبة بن ابراهيم

سالبة‌ بن ابراهيم، ملقب به الملك الممنع شيخ صوفي و از بزرگان فــارس در قـرن 5 ق اسـت. خانقاة در كوار، از تـوابع سروسـتان شــيراز، سـاخـته بود و به مدت 30 سال كسانى را كـه به خانقـاه او مى‌آمـدند طـعـام مى‌داد او مـدتـى طـولانى در خانقاه خود مشغـول تربيت مريدان بود. عباس هــروى، صــوفــی مــعروف، از تــربـيـت‌يافــتـگان مكتب اوست. ادامه...

جلال‌الدين نومسلمان

جلال‌الدين حـسن بن محمد داعى و پيشواى اسـماعيـلـيان ايـران و از امـراى المـوت در قـرن 6 و 7 ق است. عــصــر جــديـدى در تاريخ اسماعيليان الموت به وجود آورد و در زمــان حـكومتش موقعيت اجتماعـى ـ سـياسى اسماعيليان را تــقـويت و نزاريان الـموت را بــه عــنــوان قـدرت رسمى در سرزمين‌هاى اسـلامى مطرح كرد. ادامه...