تماس با ما   صفحه اصلي   نقشه سایت   انگليسي   العربيه   اردو  
نسخه چاپي


17 آبان


آخــونــد پَــنــجو

سيد عبدالوهاب، معروف به آخوند پنجـو (942-1040ق) فقيه و عـارف و شـاعـر فارسى‌گوى شبه‌قـاره در قرن 10 ق است. آخــونـد پنجو سراسر زندگى خـود را در تـدريس و تربيت شاگردانش صــرف كرد. زبان اصلى‌اش پـشـتو بود، ولى به فــارسـى نيز شعر مى‌گفت و هندى را نيز خوب مى‌دانست. ادامه...

ابن حسن رويانى

عبدالقادر بن حسن رويانى لاهيجى رياضى‌دان و اخترشناس قـرن 9 ق است. الغ‌بـيك او را به اتــمـام كار رصـد و زيــج مأمور كرد و او اين امـر را بــه نيكى به انجام رسانيد و زيج الغ‌بــيكى را، كه غياث‌الــدين جـمـشــيد و قــاضـى‌زادة رومـى با فرارسيدن اجل نتوانستند به اتمام رسانند، به پايان برد. از آثار اوست: زيج مخلص ميرزايى؛ تحفة نظاميه. ادامه...

محمدحسين عقيلى

محـمدحسين عقيـلى علـوى خـراسانى شيرازى، پزشك و داروشنـاس قرن 12 ق است. تحقيقـات فراوانى دربارۀ داروهــا انــجــام داد و شرحى از مــعـلــومـات داروشناختى دوران اســلامى و ملاحظات خود دربارۀ بـسـيـارى از گـيـاهـان دارويـــى هـنــد و جـنـوب شـــرق آسـيـا را گــردآورى كـرد. از آثار اوست: مــخــزن الادويـه؛ خلاصـة الطب. ادامه...