تماس با ما   صفحه اصلي   نقشه سایت   انگليسي   العربيه   اردو  
نسخه چاپي


11 آبان


ابوسـهـل بن نوبخت

ابوسهل اسماعيل بن على معروف به ابو سهل بن نوبـخـت متكلم نامدار ايرانى و مشهورترین فردِ خاندان نوبـختيـان در قرن 2 ق است. ابـوسـهل بــن نــوبخت مـنـجـم ايرانـى و اسـتـاد آگاه به اقتران كـواكــب و حـوادث آن بــود و پـدرش نـيـز منجم و نديم منصور بود. از آثار اوست: كـتـاب النـّهـمطـان؛ مـوالــيد. ادامه...

تقی‌الدين بَليانى

ميرتقی‌الدين مـحـمد اوحدى دقّاقى بليانى كـازرونى شـاعر، تذكره‌نگار و فرهنگ‌نويس نامدار ايرانى قرن 10 و 11 ق اســت. ز آثــــار اوست: عرفات العاشقين؛ كعبۀ عـرفان؛ فـردوس خيال؛ رسالۀ كـافــية القـافـيه؛ رسالۀ مفتاح مـفـاتـيـح غـيبية؛ جفر اوحد؛ سـرمـۀ سليمانى؛ كليات اشعار تـقــی‌الــدیــن بلـیــانی. ادامه...

ابوالحسن على نَسَوى

ابوالحسن على بـن احـمد نـسـوى مـلقب بـه استاد مختص (393-493 ق) رياضـى‌دان و منجم ايرانى است. در دربـار آل‌بويه به سپاهيگرى اشتغال داشت. در نجوم، منطق و فلسفه و پزشكى مهارت داشت و به هنر نيز علاقه‌مند بود. مردى نـيـكـوسـيـرت و دانــش‌گستر بــود از آثــار اوسـت: المقنع فى الـحـسـاب الـهــنــدى؛ الاشباع. ادامه...