تماس با ما   صفحه اصلي   نقشه سایت   انگليسي   العربيه   اردو  
نسخه چاپي


10 آبان


اَبان بن ابى عَيّـاش

ابـواسماعيل فيروز بصرىِ تابــعى، معـروف به ابان بن ابى عَياش محـدث شيعى در قـرن 2 ق اســت. ســلامـت عقيده، ايمان و پارسايى ابى‌عياش را هـمـگان، بـه‌ويـژه اهـل سنت، تـأييد كرده‌اند. ظاهـرى آراسته داشــت و لبـاس‌هاى پــاكــيـزه مى‌پـوشـيد و از اين‌رو، مالك بن دينار به او لقب طاووس القرّاء داده بود. از اوست: السقيفة ابجـد الشيعة. ادامه...

محمد خَفرى

شمـس‌الـدين محـمـد بـن احمد خفـرى جهرمى شيرازى مشهور به مـحـقـق خـفـرى حـكـيـم و دانـشـمـند ايـرانى در قرن 10 ق اسـت. از آثـار اوسـت: تكـملـه؛ رسـالــه در اثـبـات واجب؛ منتة الادراك؛ رسـاله در اصول احكام جَفر؛ حاشـيه بــر امــور عــامـة تجـريدالعقايد خواجه نصيرالدين طـوسـى؛ حــل مــا لايـنحــل. ادامه...

غفارى كاشانى

ميرزا ابوالحسن خــان غــفـارى كاشانى ملقب به صنيع الملك (- 1283ق) نامـدارترين نقـاش ايرانى در دوران قاجاريه اسـت. به‌عـلت ذوق و استــعداد خــانـوادگـى به‌سرعت پيـشرفت كرد و در زمرۀ نگارگران سرشـناس درآمــد و بــه سـِمَـت نقـاش‌بـاشى دربار منصوب شد. از آثار اوست: تصوير آبرنگ خورشيد خــانـم؛ تصویر حاج ميرزا آقاسى. ادامه...