تماس با ما   صفحه اصلي   نقشه سایت   انگليسي   العربيه   اردو  
نسخه چاپي


9 آبان


ابن خـطيب

ابوعبـدالله محـمد بن عبـدالله سـلمانــى ملقب به لسان‌الدين و ذوالعمريـن (713-776 ق) سـياست‌مـدار، پزشك، اديـب، مــورخ و فـقـيـه مالكى اندلسـى اسـت. از آثـار اوسـت: آداب الـوزارة؛ الاحـاطـة؛ اعمال الاعلام؛ اوصاف؛ جيش التوشيح؛ خطرة‌الطيـف؛ ديـوان الصَيـّـب و الجـَهام و الـماضـى و الكَهام؛ روضة‌التـعريف بالـحب الشريف. ادامه...

زردشت بهرام

زردشت ‌بـهرام پژدو شاعر و دانـشـمـند نامدار زردشـتى ايرانـى دوران ایـلخانی در قرن 7 ق اسـت. شـاعـری را از پدرش، بهرام پـژدو، آمــوخـت و آثـار مـهمی در ادبیات زردشتــیان ایران پـدید آورد. از آثـار اوسـت: زراتـشــت‌نـامــه؛ داسـتان شـاهـزادة ايران‌زمين با عمر بــن خـطاب؛ خـمـســة زردشت؛ ارداويــراف‌نامۀ منـظـوم. مـنـسوب به اوسـت: مــثنـوى چَـنگرنگهاچه ادامه...

ابن عـلى نجاشى

احـمد بـن على نجاشى اسدى كوفـى (372-450 ق) عـالــم رجــال و دانـشمـند ثقۀ اماميه است. از محـضـر بسـيـارى از دانشـمندان زمان خود چون شـیخ مفید بهره برد و احاديث فـراوانـى شـنـيـد و ضبط كرد و اجـــازۀ نـــقــل روايــت يـافـت. از آثار اوست: كوفه و آثار و فضائل آن؛ كتاب رجال. ادامه...