تماس با ما   صفحه اصلي   نقشه سایت   انگليسي   العربيه   اردو  
نسخه چاپي


6 آبان


ابونُعَيم اصفهـانى

احـمـد بن عبدالله احمد اصفهانـى مشـهور به حافظ و ابونـعيـم اصـفهـانى (336-430 ق) صـــوفــى و محدث و مؤلف ايـرانـى است. ابـونـعيـم از بيـش از 430 عالم اجازة روايت داشت كــه بـراى بـرخـى از آن‌ها او تـنـها راوى شـناخته‌شده بود. از آثار اوست: حلية‌الاولياء و طبقات الاصفياء؛ دلائل النبوة؛ ذكر اخبارِ اصفهان. ادامه...

جلال‌الدين سُيوطى

ابوالفضل عبدالرحـمان بن ابوبكر سیوطی ملقب بــه جــلال‌الدين اديب، شاعر، حـافـظ قـرآن و مــورخ معـروف در قــرن 8 ق اسـت. سيوطى در همۀ زمينه‌هاى علوم اسـلامى، ادب و تـاريخ و علوم قـرآنـى و حـديث و فقه متبحر بود. از آثار اوست: الاتـقـان فى علـوم‌الـقـرآن؛ اسعاف‌الـمـبـطأ فـى رجال‌الموطأ؛ تاريخ الخلفا. ادامه...

ابن محمدنظام الاعرج

حسن بن محمد قمى نيشابورى مشهور بـه اعـرج و مـلقـب به نـظـام الدين دانشمـند و شـاعر اواخر قـرن 7 و اوايل قرن 8 ق اســت. در ريـاضيـات، نجوم، تفـسير و علـوم ادبى استاد بود. مشهور‌تـرين شـاگــرد خواجه نصيرالدين طوسى در رياضيات بود. از آثـار اوسـت: الـشـمسية فى الـحسـاب؛ تـعبـير التحرير. ادامه...