تماس با ما   صفحه اصلي   نقشه سایت   انگليسي   العربيه   اردو  
نسخه چاپي


4 آبان


ابوحاتم بُسْتى

ابوحـاتـم مـحمد بن حبان تميمى بُستى مشـهور به ابن حِبّان محدث، فقيه، قاضى، و لـغـوى شـافعى‌مذهـب قرن‌ 4 ق است. محدثى نـام‌آور بـود کـه براى كـسـب دانـش مسافت‌هاى بسيار طولانى را از چاچ (تاشكند کنونی) در ازبكستان تا اسكندريه، بـنـدرى در مـصـر، طـى كـرد. از آثـــار اوســت: الثــقــــات؛ روضة‌الـعقــلاء و نـزهة‌الـفضلاء. ادامه...

محـمـد بيغمى

محمد بن احمد طاهرى معـروف به محمد بيغمى قصه‌گوى قـرن 8 و 9 ق اسـت. بيغمى داستانى قديـمى را دربـارة فيروزشاه، يكى از پهلوانان ايرانى و پسر ملك داراب، در جمع نقل مى‌كـرده اسـت. كــاتـبـى به نام محمود دفترخوان، اين داسـتان را مى‌شنـيده و كتـابـت مى‌كـرده و بـعد در مـجـالس انـس سـلـطان يعقوب آق قوينلو می‌خوانده است ادامه...

اَبونَصْر فَراهي

بدرالدين مسعود بن ابى بكر فراهي سـجزى شاعر و لغت‌شناس ايرانـى قرن 6 و 7 ق اسـت. از لـحـظۀ تـولد نـابـيـنـا بود، ولى هوش سرشارى داشت. از فـراســت و روشـنـى باطن او سخـن‌ها گفته‌اند. در شعر و ادب عرب و فـارسـى بـسيـار مهارت داشـت و با زبـان‌هاى هـنـدى و تركى نيز آشنا بود. از آثار اوست: نـصـاب الـصبـيـان؛ لــمعة البدر. ادامه...