تماس با ما   صفحه اصلي   نقشه سایت   انگليسي   العربيه   اردو  
نسخه چاپي


3 آبان


اسماعيل جَلايِر

استاد اسماعيل جلاير نقاش طراز اول و صـاحـب‌سبـك دوران ناصرى است. در مـدرسۀ دارالفـنون نقاشـى را فـراگـرفت و درحـد خود استادى تمام‌عيار شد. در بیشتر رشته‌هاي هنرى، مانند سياه‌قلم و شبيه‌سـازى بااستـعداد و در نقاشي و قلمـدان‌سازى بسيار مـاهـر بود. از اوست: مجلس چاى‌خورى؛ دو تابلوي زيبا بــه خـط نستعليق استادانه. ادامه...

ابن ابراهیم تَتايى

ابـوعبـدالله شـمـس الدين مـحـمد بـن ابـراهـيم تتايى فقيه و قاضى مصرى قرن 10 ق است. تتايـى مــردی دانـشمند، فاضل، متدين، متواضع، و امـيـن بود كه قاضـى القضـات مصر شد، اما بعد از مدتى آن شـغـل را رهـا كرد و به تأليف و تدريس روى آورد. شـاگردان نام‌داری تربيت كرد. از آثار اوسـت: الـبهجة السنية؛ تنوير المـقالة؛ خـطـط السّداد و الرشد. ادامه...

هاتـفـى خَـرْجــِردى

مولانا عبـدالله هـاتفى خبوشانى جامى شاعر مثنـوى‌گـوى اواخـر عهد تـيمورى و آغاز دوران صفـوى اســت. در طـريـقـت پـيرو مشايخ طریقت كبـرويه بـود و كنـار بـاغش خانقاهی ساخته بود و بـا اهـل صـفـا در آن عبادت و مراقبت نفس مى‌كرد. از اوست: ليلى و مجـنون؛ شيرين و خسرو؛ هفت منـظر؛ ظفرنامه. ادامه...