تماس با ما   صفحه اصلي   نقشه سایت   انگليسي   العربيه   اردو  
نسخه چاپي


1 آبان


ابن مُجاوِر

ابـوالفـتـح نـجم‌الدين يوسف بن يعقوب بن محمــد بن على شيـبانى دمشقى (601–690 ق) مورخ و جغرافى‌دان دمشقی است. ابن‌مــجـاور در دمشـق زاده شـد. كـودكـى و نـوجـوانى را در بغداد گذراند. سپس، به هند رفت. مدتى نيـز در عـربـستـان سـاكن شد. از ابـوالـيمـن كـندى و عبدالجليل بن مندويه دانش آموخت. منسوب به اوسـت: تــاريـخ الـمسـتـبصر. ادامه...

آقـامحـمد بـيدآبـادى

آقا محمد فرزند محمدرفيع گيلانى بيـدآبادى حـكيـم عـارف، مـدرس، و عـالم بزرگ شيعه در قـرن 12 ق اسـت. زندگى زاهدانۀ بـيدآبادى و حالات او در پرهيزگارى و سلوك اخلاقى شـهرت فراوان داشت و در اين باره حـكايـاتـى نـيـز نـقـل مـی‌كردند. از آثـار اوسـت: تـفـسير قرآن كـريـم؛ حاشيه بر مشاعر ملاصدرا؛ حـواشـى بـر اسفار صدرالمتألهين. ادامه...

عـلاءالـديــن تبـريزى

حكيم علاءالدين محـمـد تبريزى طبيب دوران شـاه‌اسـماعيل اول صفوى است. نـزد بزرگان جايگاه والایی داشت و از احـترام شاه اسماعيل بـرخـوردار بـود. كـتابى به نام كامل عـلايـى به نـظـم درآورد و آن را بـه شـاه اسـمـاعـيل تقدیم کـرد. ایـن کـتـاب شـامل واژه‌ها و اصـطـلاحـات پــزشــكى به ترتيب حروف الفبا بود. ادامه...