تماس با ما   صفحه اصلي   نقشه سایت   انگليسي   العربيه   اردو  
نسخه چاپي


26 مهر


ابن وَصيــف شــاه

ابـواسحاق ابـراهـيـم بــن وصــيــف شــاه مـورخ مصرى قرن‌ 6 ق اسـت. از بزرگان مصر بوده و چند تأليف تـاريـخـى داشــتــه كه مورخانى همچون قلقشندى، مقـريزى و ابن تغرى بردى از آن‌ها بهـره بـرده‌اند. از آثار اوست: العـجـائـب الكبير؛ جـواهــر الـبحور و وقائع‌الامور و عجائب‌الدهور. منسوب به اوست: اخـبار مدينة‌الـسوس؛ نزهة الغيضة. ادامه...

بى‌بى منجمه

بانوى ستاره‌شنـاس مـشهور نیـشـابـوری در قرن 7 ق است. بى‌بى مـنجـمه در علم نجـوم مهـارت فراوانـى داشـت و غــالـباً پيشگويى‌هايش درسـت درمى‌آمد. از اين‌رو، در دستگاه امرا و سـلاطين وقـت بـسيـار احـترام داشـت. پــس از حـمـلـۀ مغـول، به دربار ایوبیان در دمـشق و بعدها دربار سلجوقیان در قونیه پناه برد و در آنجا مـورد استقبال قرار گرفت. ادامه...

قاضى صاعد اندلسى

ابوالقاسم صاعـد بـن احمدبن بيانى قرطبى انـدلـسـى (420-462 ق) مورخ، منجم، رياضی‌دان، فقيـه مالـكـى و قاضى شهر طُليطُله است. از فقهاى برجسته و مورخـان نوآور در بيشتر علوم و فنون زمان خود به شمار مى‌رفـت. از آثار اوست: الـتعـريـف بـطـبقات الامم؛ الامم من العـرب و الـعـجـم؛ اصـلاح حـركـات الـنجوم؛ تاريخ اندلس. ادامه...