تماس با ما   صفحه اصلي   نقشه سایت   انگليسي   العربيه   اردو  
نسخه چاپي


24 مهر


اكبرارزانى دهلوى

مير محمـد ارزانى بن ميرحاجى مقيم معروف به شاه محمد اكبر ارزانی پزشك، عالم و صوفى بـرجـستة هــند در قرن‌هــاى 11 و 12 ق است. پزشكى را در هند و شيراز آموخت و پس از آن، به تأليف و تـدويـن كــتب پـزشكى به زبان فارسـى و عربى پرداخت. از آثار اوست: طب‌اکــبر يا طب اكبرى؛ ميزان‌الـطـب؛ مـفرح‌الـــقلــوب. ادامه...

تقى شوريدة شيرازى

حاجى محـمـدتقى مــعـروف بـه شـوريــدۀ شـيـرازى و مـلقب به مجدالشعرا (1274-1345 ق) شاعر عـهد قاجار است. شوريده هوش و حـافـظـه‌اى عجيب داشت و علوم متداول و اشـتقـاق فارسى و عربى و عروض و قافيـه و نيز نقد شعر و نواختن بعضى سازها را مى‌دانست. از آثــار اوســت: ديــوان غزليات شــوريــده؛ نــامــة روشــندلان. ادامه...

ميرزا نصرالله ‌خـان نائينى

مـيرزا نـصرالله خان نائينى ملقب به مـشـيرالدوله شخصیت سیاسی و از رجــال نـــامـــدار اواخــر عـهد ناصرالدين‌شاه و دوران مظفرالديـن شـاه قاجار است. ميرزا نصرالله خان هـشت سال وزير امور خارجه بود. مــردى بــسـيار هوشمند، مطيع بالادسـتـان، مــوقــعـيت شناس و رنج‌كشـيده بود اما در زمان وزارت ثروت بـسيارى براى خود گرد‌آورد. ادامه...