تماس با ما   صفحه اصلي   نقشه سایت   انگليسي   العربيه   اردو  
نسخه چاپي


21 مهر


اَرغونِ كامــلـى

ارغــون بن عبدالله خوشنويس نامدار ايرانى است. آثــارش را به قلـم‌هاى شش‌گــانه كتــابت كرده است. ارغون کاملی مهارت خاصى در خط ريحان داشـت. از او آثاری در دو دسـتۀ قـرآن‌ها و قطعات بــر جــای مانده است. از اوست: خوش‌نویسی یک قرآن رحــلـى كـوچـك، یک قرآن سـلـطـانى و یک قرآن وزيرى. ادامه...

حــســيـن بـهــزاد

(1273ـ 1347 ش) نگارگـر نامـدار مـعـاصــر ايـرانى است. كوشش فراوان او بــراى آشنايى با نقاشى اروپایی دسـت‌مـايـه‌اى شد براى تحولی كه او در نــقاشى مينياتور پديـد آورد. از بهزاد بيش از هزار تابلوی مـيـنـيـاتور بـرجاى مانده است که در آن‌ها اهميت طراحى، محــدوديــت رنـگى، توجه به حالات و ریزه‌کاری‌ها بارز است. ادامه...

مصلح‌الــدين لارى

مصلح‌الدين مـحمـد لارى انـصــارى متخلص به كلامى لارى شاعر، فقيه شافعى، مـنطقى، و منجم قرن 10 ق است. در همۀ علوم زمان خود، به ¬ويژه در شعر، توانا بود. اوحدى بليانى و مـولوى و محمد مظفر حسين صبا ابـياتـى از او نـقـل كرده‌اند. از آثار اوســــت: مــرآت الادوار فــــى مرقات‌الاخــبار؛ شـرحى بر رسالۀ هـيئـت مـلاعـلاءالديـن قوشچى. ادامه...