تماس با ما   صفحه اصلي   نقشه سایت   انگليسي   العربيه   اردو  
نسخه چاپي


12 مهر


ابن اُثال

ابـن اثــال پــزشــك و داروســاز و ســَم‌شـنـاس مشهور مسيحى دمشقی در قرن اول ق و از پيـشـوايـان بـزرگ مـسـيحيان شام اسـت. مــعـاویـه او را پــزشــک مخـصوص خـود کـرد. كـتـابى دربـارۀ ادويـۀ مـفـرده از يونانى به عربى ترجمه كرد و به همين سبب يـكى از پـيشـگامـان تـرجمه كتب علمى و پزشكى از يونانى به عربى در دوران اموى محـسوب می‌شود. ادامه...

ابن عبدالله سهروردى

شیخ شـهاب‌الـدين مـحـمد بن عبدالله سهروردی ملقب به شيخ الاسـلام (539-632 ق) حكيم، صـوفـى، فقيه شافعى و محدث زنـجـانـی اســت. روش او در تصـوف، عـابـدانـه و مـقيد به همۀ آداب شرع بود و متابعت شـريـعت را نـشـانة كـمـال مـــی‌دانـست. از آثــار اوســــت: فتوت‌نامه؛ رشف النصـايح الايـمانيه. ادامه...

ابراهيم موصِلى

ابواسحاق ابراهيم‌بـن ماهـان مـوصـلی مـلقـب به نديم خواننده و موسيقى‌دان بزرگ قـرن 2 ق اســت. در جــوانــى به مـوسـيـقـى عـلاقه مند شد، اما از ترس سرزنش خانواده اش از خـانه گريخــت. بعــدها، در دوران خـلافت هارون‌الرشـيد، به اوج شـهرت و ثروت رسيد و در سفر و حضـر هـم‌نـشـين او شد؛ لقب نـديم از هـمين‌جـا به او داده شد. ادامه...