تماس با ما   صفحه اصلي   نقشه سایت   انگليسي   العربيه   اردو  
نسخه چاپي


6 مهر


سعیدبن محمد باهِلى

ابوعمر سعيدبن محمد باهلى متكلم معتزلى مكتب بصره در قرن 4 ق است. باهلى در علم كلام، اخبار، مواعظ، اشعار و تاريخ بسيار تبحر داشـت و بيشـتر وقتش را در تـبليـغ عـقايد اعـتزالى و موعظه صرف می‌كرد. در مواعظش از آيـات و روايـات و حكايات بـهـره مـى بـرد و به همين سبب سـخنش بسيار جذاب و دلپذير بود. از اوست: الاصول الخمسة. ادامه...

ابوسعيدخراز بغدادى

ابوسـعيـد احمد بن عيسى معروف به ابـوسعيد خراز عارف مكتب عرفانى بغداد در قرن 3 ق است. از او در بـاب بـرخى از مباحث و مـسائـل تـصوف سخنان جالب توجه و انديشه هاى تأثيرگذارى به جا مانده است، بدين سبب او را لـسان التصوف خوانده اند. از آثــار اوسـت: كـتـاب الصدق؛ الـمـسـائل؛ رسالۀ ادب الصلوة. ادامه...

مستوفى بافقى

محمد مفيد بن نـجـم‌الدين محمود مستوفی بافقى يزدى تاریخ‌نگار، نـويسنده و شاعر و دیوانی عهد شـاه سـلـيمان صفوى است. مـستـوفی اوقاف یزد بود، اما از کـارهـای دیوانی دست کشید و بـه سـفر پرداخت. در هند از اكـبرشـاه گوركـانى لقب «خان سماني» گرفت از آثــار اوست: جامع مفيدى؛ مختصر مفيد. ادامه...