تماس با ما   صفحه اصلي   نقشه سایت   انگليسي   العربيه   اردو  
نسخه چاپي


9 مهر


عُبيدالله بن احمد

ابوسعيد ابان بن عثـمان بن عفّان قرشى تابعى و محدث مشهور قرن اول ق و از حاكمان بنى‌اميه است. فرزند عثمان، خليفۀ سوم، بود. آبان 6 يا 7 سال در مدينه حكومت كرد. او را يكى از ده فقيه برجستۀ مدينه و ثقه در حديث و صاحب فتوا مى¬دانند؛ چـندان كـه او را در فقـه و حديث دانـاترين فرد زمان خويش گفته‌اند. ادامه...

حمدُالله مُـستَوفى

حُـمَد بن تـاج الـدين مـعروف به حمدالله مستوفى قـزوينى مورخ مشهور و نويـسنده و شاعر ايرانى در قرن 8 ق اسـت. مـدتى در بغداد سـمت تقدير اموال را داشت و مدتـی هـم بـه حكومتِ تومانِ قـزوين، ابهر، زنجان، و طارمين مـنصوب شد كه مهم ترين شغل او بـود. از آثـار اوست: تاريخ گـزيـده؛ ظفرنامه؛ نزهة القلوب. ادامه...

زكـريـای قزوينى

عمادالدين زكريا بن محمد قزوينى (600-682 ق) عالم، اديب، قاضى، فقيه، تاریخ‌نگار و جغرافى‌دان ايرانى است. خـط زيبايى نيز داشت. از انواع علوم، مانند فقه، اصول، علـوم طبيعى، جغرافيا، منـطـق، و تـاريخ آگاه بود و همين امر تأثير فـراوانى در تأليفاتش گذاشت. از آثـار اوسـت: آثـارالـبــلاد و اخبارالعباد؛ عجايب المخلوقات و غــرائــب الــمـوجــودات. ادامه...