تماس با ما   صفحه اصلي   نقشه سایت   انگليسي   العربيه   اردو  
نسخه چاپي


5 مهر


ابـن جَـزله

يـحيـى بن عيسى بـغدادى، معـروف به ابن جزله پزشـك و داروشناس قرن 5 ق اسـت. مـسیحی بود و بعدها به اسـلام روی آورد. پزشکی را نیـز از مـسیحیان بغداد آموخته بـود. مـهارت او در پـزشکی را هـم‌پایۀ ابـن سيـنا و ابن بطلان و ابـن تـلميذ دانسته‌اند. از آثار اوسـت: تـقـويم الابدان؛ منهاج الـبـيان؛ الـرّدّ عـلى الـنصّـارى. ادامه...

شـاه نـعـمت الله ولـى

سـيـد نورالدين نعمـة الله بـن عـبدالله کوه‌بنانى كرمانى معروف به شاه نعمت الله ولى صـوفى و شاعر نامدار و مؤسس طريقت نعمة اللّهيه در قرن‌های 8 و 9 ق اسـت. در جستجوی عرفان بسیار سفر کرد و مدت ها در عراق، حجاز، مـصر، تركـستان و ايران به سياحت و رياضت روزگار گذراند. از اوسـت: رسـالة اسـرار العبادات؛ دیـوان شـاه نـعـمـت‌الله ولـی. ادامه...

فريد اَحوَل

خـواجه فريدالدين اسفراينى شاعر فارسى گوى خراسانی در قرن 7 ق اسـت. به سـرودن قصـيده‌هاى مصنوع علاقه داشت و در آن تـوانـا بـود. در اشعارش صنايع ادبى، همچون قافيه‌ها و رديـف‌هاى دشوار را فراوان به كـار برده است. فريد به‌ويژه در وصـف، چـيره‌دست، و مـرجع فصـحا و بـلغاى عهد خود بود. از آثار اوست: ديوان فرید احول. ادامه...