تماس با ما   صفحه اصلي   نقشه سایت   انگليسي   العربيه   اردو  
نسخه چاپي


4 مهر


ابن خُردادبِه

ابوالقاسم عبيدالله بـن عـبدالله مـعـروف بـه ابـن خردادبه جـغـرافـى دان معروف ايرانى در قرن 3 ق و از نديمان و خـاصان بانفوذ معتمد، خليفه عباسـى، است. به‌جز جغرافيا، در زمينه هاى ديگرى چون ادب و موسيقى و آشپزى نيز به مطالعه و تأليف پرداخته است. از اوست: ادب الـسـماع؛ جـمـهرة انساب الـفـرس؛ الـمسالك و الممالك. ادامه...

ابـوالبَـقا جـونـپورى

ابوالبقا جـونپورى حسينى واسطى فقیه و عالم هند و از سادات حسينى واسط در قرن10 هجرى است. سـرآمـد علـما و فضلاى آن زمان در هند بود. شهرت او سبب شـد کـه شـاگـردان بسيارى در محفـل او گـرد آيند. از اوست: اعراب الـقــرآن در ده جــلـد؛ حاشيه بر شرح شمـسـية رازى؛ حـاشيه بر شرح كـافية جامى. ادامه...

مـير مـحـمدباقر هـروى

مير محمـدبـاقر هروى خوش‌نويس ايـرانى قرن 9 و 10 ق است. از عـلم كلام و حكمت بى‌نصيب نـبود و به شرح اشارات خواجه نصيرالدين طـوسـى ايرادهايى وارد كـرد. پس از عزيمت به هندوستان به دسـتگاه خـان‌خانـان و دربار همايون پادشاه راه يافت. از آثار اوست: خوش‌نویسی غزليات اميرشاهی در مـجمـوعـۀ سـلطان القرايى. ادامه...