تماس با ما   صفحه اصلي   نقشه سایت   انگليسي   العربيه   اردو  
نسخه چاپي


30 شهريور


اِسـتـرابـادى عـبدالحَىّ

عبدالحى اسـتـرابـادى مـعـروف بـه خـواجـه عبدالحى هروى نقاش قرن 8 و اوايل 9 ق اسـت. در كـار خود بى مانند و صـاحـب كـمـال بـود. يكى از منتقل كنندگان سبك بغداد به سمرقند و يكى از بنيانگذاران سبك تيمورى اسـت. امـیر تیمور او را از بغداد به سمرقند برد و در کتاب‌خانۀ سلطنتی بـه کـار گمـارد. از آثـار اوســت: نـقـاشـی مـنـازعـة دو سـواركـار. ادامه...

حسين خَلَف تبريزى

مـحمدحسـين بـن خلف تبريزى متـخلص بـه برهان، لغــتنامه نویس قــرن 11 ق اســت. در كـتــابــش، هـمـة واژه هـاى منابع اصلى را تهذيب، تنظيم کرد و در يـك كتاب فراهم آورد. همچنین شواهد و مـكـررات را حـذف نـمـود و پــاره اى واژه هــا و استعاره ـها و تـركيب هـاى لـغـوى را به آنهـا افـزود. از اوسـت: بــرهان قاطع. ادامه...

عبدالرحيم عنبرين قلم

عـبدالـرحـيـم عـنـبـريـن قـلـم خـوش‌نويس معروف قرن 11 ق اسـت. از مـردم هـرات بود و در جـوانى از خـراسان به هندوستان رفـت و به دربار عبدالرحيم خان خـانـان رفـت و بـا تــربـيـت و تشويق آن فرمانروای هنردوست، در خـوش‌نويسـى آوازه اى كسب كرد. از آثار اوست: خوش‌نویسی جهـانگيـرنامه و ديـوان حـافـظ. ادامه...